Çözüm Yolları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Batıgün-Durak, A. (2002). Gençler ve intihar: Diğer yaş gruplarıyla farklılaşan özellikler (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: