Kariyer Yolları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saroğlu, Z. B. (2018). Cam tavan sendromu: Ölçek uyarlama çalışması ve demografik değişkenler açısından bir analiz [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Banu Sarıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Toplam 38 madde
İnkâr etme boyutu Örnek madde: “Çoğu kuruluşta kadınlar terfi engelleri ile karşılaşmaz.”
Dayanıklılık boyutu Örnek madde: “Kadınlar, kritik liderlik kararları vermede kabiliyetlidirler”
Vazgeçme boyutu Örnek madde: “Çok başarılı kadınlar bile çabucak özgüvenlerini kaybedebilirler”
Kabullenme boyutu Örnek madde: “Kadınlar, yüksek ücretli kariyer elde etmektense, dengeli bir yaşamı tercih ederler”

Derecelendirme: 
5’li Likert Ölçeği (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum)