Çözüm Odaklı Envanter

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

ŞANAL KARAHAN, F , HAMARTA, E . (2014). Çözüm Odaklı Envanter: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. İlköğretim Online, 14 (2), 1-13. DOI: 10.17051/io.2015.15313

Sorumlu Yazar: 
Faika Şanal Karahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1.Olası çözümlere ağırlık vermektense zamanımın çoğunu problemlerimi
analiz etmeye yönelirim.
2.Problemlerimi düşünmeye takılıp kalmaya eğilimliyim.

Derecelendirme: 
6’lı likert tipi ( 1= kesinlikle katılmıyorum, 6= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: