Başa Çıkma Yolları ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinç-Sever, A. (1997). Hemşirelerin iş stresi ile başa çıkma yolları ve bunun sonuçlarının araştırılması (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Aynur Dinç Sever
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: