COVID-19 Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güçlü, A. & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2022). COVID-19 Stres Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Klinik Psikoloji Dergisi.

Sorumlu Yazar: 
Alperen Güçlü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: