COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atak, Z. B., & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2022). COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 9(1), 135–159.

Sorumlu Yazar: 
Zuhal Beyza GÜLER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: