COVID-19 Farkındalık Ölçeği (COVFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Büyükbeşe, T., ve Dikbaş, T. (2021). COVID-19 Farkındalık Ölçeği (COVFÖ) Geliştirme Çalışması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 21-40. https://doi.org/10.11616/basbed.vi.858037.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba DİKBAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

El Hijyen 0,85
Sosyal Mesafe 0,84
Maske 0,73
Ölçeğin toplam alfa katsayısının 0,90

Hijyen 12 madde
Mesafe 6 madde
Maske 3 Madde

Derecelendirme: 
Kesinlikle katılmıyorum 1, kısmen katılmıyorum 2, kararsızım 3, kısmen katılıyorum 4 ve kesinlikle katılıyorum 5 şeklinde puanlanmıştır.
İletişim: