Coopersmith Özsaygı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sezer, S. (2001). Özsaygı düzeyini geliştirme programının ilköğretim okulu 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeylerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: