Beş Faktörlü Kİşilik Envanteri Türkçe Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaman, N. G., Dogan, T. ve Coban, A. E. (2010). A study to adapt the big five inventory to Turkish. Procedia Social and Behavioral Science, 2, 2357–2359. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.336

Sorumlu Yazar: 
Neslihan Güney Karaman
Geçerlik: 

İçerik Geçerliliği
Envanter Türkçeye uyarlanırken, bu konuda yetkin üç uzmandan oluşan bir grup oluşturulmuştur.
her iki dil de her iki kültürü de yakından tanıyordu ve test yapısı hakkında bilgi sahibi oldu. Envanterin kalemleri ve yanıt alternatifleri daha sonra İngilizceden Türkçeye çevrildi. Gerekli düzenlemeler yapılmış ve
envanter karşılaştırmalar için üç farklı uzman tarafından tekrar İngilizceye çevrildi. Uyarlanmış versiyonu
envanter uzmanlar tarafından yeniden analiz edildi ve bir kez daha revizyonlar yapıldı. İkisi arasındaki eşdeğerlik
versiyonlar anlam, deneysel ve kavramsal yönler ve terimler açısından kontrol edilmiştir. Bunun sonucu olarak,
tüm hakemlerin birleşik onayını alan maddeler envanterin Türkçe versiyonuna dahil edilmiştir.

Güvenirlik: 

Envanterin güvenilirliğini test etmek için iç tutarlılık skoru hesaplandı.

ölçekte ters madde vardır ve toplamda 44 maddeden oluşmştur.
Envanterden bazı örnek öğeler şunlardır: “I
konuşkanım ”,“ Yeni, özgün fikirlere açığım ”,“ Başkalarında hayranlık duyuyorum ”
5 alt boyuttan oluşmuştur.

Derecelendirme: 
‘tamamen katılıyorum’dan “tamamen katılmıyorum”
İletişim: