Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş.ve İşeri, E.(2012). Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeği Kısa Formunun Türk ergenlere uyarlama çalışması. Klinik Psikiyatri, 15, 208-217.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: