Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa (CÖDÖ-YK) Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş.ve İşeri, E.(2013). Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye uyarlama çalışması.Eğitim ve Bilim,38(167), 81-97.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: