Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ-28)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dereboy, Ç., Şenol, S., Şener, Ş. ve Dereboy F. (2007). Conners Kısa Form Öğretmen ve Ana Baba Derecelendirme Ölçeklerinin geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(1), 48-58.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Dereboy
Geçerlik: 

Cronbach’ın alfa katsayısı tüm CÖDÖ-28 için
0.95 tir.

Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 28 madde
Dikkat eksikliği/edilgenlik (8 m):
Hiperaktivite (8 m):
Davranım sorunu (7 m):

Derecelendirme: 
İletişim: