Çok Yönlü Sağlık Denetim Odağı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kuru, N. (2010). Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran koroner arter hastalığı tanılı bireylerin sağlık davranışlarının belirlenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nilgün KURU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: