Çoklufaktör Liderlik Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurtkoru, S. (2001). The role of leadership in the organizational change process (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Serra Yurtkoru
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: