Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği – C Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, I. (2013). Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği C Formu: Türkiye geçerlik- güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Irmak Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Bulgular ölçeğin
iç tutarlılığının (İç SDO =.82; Şans SDO =.82; Doktorlar SDO =.63; Güçlü Diğerleri
SDO =.57) ve yüksek bir test-tekrar test güvenirliğinin olduğunu (İç SDO, .88; Şans SDO,
.83; Doktorlar SDO, .72; Güçlü Diğerleri SDO, .57) göstermiştir.

2 -Hastalığım düşünüldüğünde, her şey olacağına
varacaktır.

Derecelendirme: