Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bolat, Y. (2013). Bir Değer Ölçme Aracı: Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği. Turkish Journal of Education, 2 (4), 13-27.

Sorumlu Yazar: 
Yavuz Bolat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiç Katılmıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: