İki Yönlü Sosyal Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boz-Semerci, A. & Tayfur-Ekmekçi, Ö. (2020). Social support as a predictor of quality of life: Turkish validation of two-way social support scale. Psychology, Health & Medicine, 25(1). 13-24.
https://doi.org/10.1080/13548506.2020.1853184

Sorumlu Yazar: 
Özge Tayfur Ekmekçi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: