Çok Boyutlu Başarı Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Melli-Köktürk, A. S. (2000). Çok boyutlu Başarı Korkusu Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve başarı korkusu ile kendini kurgulama düzeyi arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: