Çok Boyutlu Duygusal Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, N., Durgun, H., Kaya, H., & Aştı, T. (2020). Turkish adaptation of the Multidimensional Emotional Empathy Scale: A validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care, 1-8. https://doi.org/10.1111/ppc.12616.

Sorumlu Yazar: 
Hanife Durgun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: