Çok Boyutlu Diyabet Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Coşansu, G. ve Erdoğan, S. (2010). Çok Boyutlu Diyabet Anketi Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 13(4).

Sorumlu Yazar: 
Gülhan Çosansu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: