Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toplu Demirtaş, E., Hatipoğlu Sümer, Z., & Murphy, C. M. (2018). Turkish version of the Multidimensional Measure of Emotional Abuse (MMEA-TR): Preliminary psychometrics in college students. Violence and Victims, 33(2), 275-295. doi: 10.1891/0886-6708.VV-D-16-00087

Sorumlu Yazar: 
ezgi toplu demirtaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
8’li Likert (sıklık ölçer)
İletişim: 
PDF: