Çok Boyutlu Öfke Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balkaya, F., ve Şahin, N. H. (2003). Çok Boyutlu Öfke Ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 192-202.

Sorumlu Yazar: 
Feza Balkaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert