Coğrafya Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadeniz, C. B. ve Sarı, S. (2012). Coğrafya Öğretimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9(33), 9-27.

Sorumlu Yazar: 
Cemile Bahtiyar Karadeniz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

45 madde ve 4 alt boyut

Coğrafi Bilgiyi Kullanma (Uygulama) Yeterliği (18 m): Alanımdaki yeni gelişmelei derslerimde uygulayabilirim.
Öğretim Sürecini Yönlendirme Yeterliği (11 m): Ders işlerken coğrafya konularını ilgi çekici halde öğretirim.
Etkili Öğretim Yeterliği (9 m): Coğrafyaya yönelik kendi olanaklarımla materyal oluşturubilirim.
Coğrafi Becerilerde Yeterlik (7 m): Tematik haritaları yorumlama konusunda kendime güvenirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: