Matematik Öğretimi Öz Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deniz, L. & Koç, T. (2020). Development of the mathematics teaching Self-Efficacy Belief Scale. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 82-98. http://dx.doi.org/10.33710/sduijes.639694

Sorumlu Yazar: 
Levent Deniz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: