Çocuklukta Onaylamayan Çevre Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alpay, H. E., Bellur, Z., & Aydin, A. (2018). The reliability and validity of the Invalidating Childhood Environment Scale (ICES) – Turkish version. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, 40-49. doi: 10.5350/DAJPN2018310104

Sorumlu Yazar: 
Emre Han Alpay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: