Çevre Estetiği Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk-Gübeş, N., Keten, H., & Köse, H. S. (2020). Development of the Scale for Environmental Aesthetic Awareness and investigation of students’ environmental aesthetic awareness. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 10(4), 1067-1100. https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.033

Sorumlu Yazar: 
Neşe Öztürk Gübeş
Geçerlik: 

Ölçme aracının yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi, birinci-düzey doğrulayıcı faktör analizi ve ikinci-düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçme aracının güvenirliği; ölçeğin alt boyutları ve geneli için iç tutarlılık anlamında güvenirliği belirlemek için kullanılan Cronbach alfa katsayısı hesaplanarak belirlenmiştir.

M1. Çevremde yeşil alanların olması benim için önemlidir.
M2. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesinin çevre güzelliğini bozduğunu düşünürüm.
M4. Çevreye atılan çöpler göz zevkimi bozar.
M6. Sanat eserlerinin çevreyi güzelleştirdiğini düşünürüm.
M7. Çevremin temiz olması benim için önemlidir.
M8. Sanat eserleriyle düzenlenmiş bir çevre isterim.
M9. İnsanların toplumsal kurallara uymasını çevre düzeni açısından önemserim
M10. Şehir alt yapı sistemlerinin sorunsuz işlemesinin güzel bir çevre için önemli olduğunu düşünürüm.

Derecelendirme: 
Ölçek maddeleri beşli likert tipinde derecelendirilmiştir: Kesinlikle katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle katılıyorum (5).
İletişim: