Çevre Kirliliğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özcan, H. ve Arık, S. (2019). Çevre Kirliliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 425-456.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Özcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: