Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Mesleki Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cömertpay, E., ve Kıran, B. (2019, 18-21Nisan ). Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Mesleki Doyum Ölçeği Gözden Geçirme Çalışması [Bildiri sunumu]. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ece Cömertpay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: