Çocuk Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Haney, M. Ö. ve Bahar, Z. (2014). Çocuk Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 92-97.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Öztürk Haney
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: