Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bıyık-Temel A., Başalan-İz, F. ve Yetim, D. (2011). Türk toplumunda Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği. Güncel Pediatri, 9, 14-22.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Başalan İz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: