Ruh Sağlığını Geliştirici Bilgiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mercan, N., & Coşkun, S. (2022). Ruh Sağlığını Geliştirici Bilgiler Ölçeğinin Türkçe versiyonu: Ergenlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turk J Child Adolesc Ment Health, 29(1), 7-14.

Sorumlu Yazar: 
Neşe Mercan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: