Çocukların Gözü İle Bakım Kalitesinin Değerlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, M. (2018). Çocukların gözü ile bakım kalitesinin değerlendirilmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Merve Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: