Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutum Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Esen, E. ve Siyez, D. M. (2017). Cinsel sağlık eğitimi programının 9. sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık
bilgi düzeyleri ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 32 (3): 560-580.

Sorumlu Yazar: 
Erol Esen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Envanter toplam 34 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 16’sı olumlu, 18’i olumsuzdur.

Derecelendirme: 
Doğru yanlış testi (Doğru- Yanlış- Bilmiyorum)
İletişim: