Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Pınar, G. (2008). Üniversite Gençlerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitim Programının Etkinliği (Doktora tezi) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: