Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürbüz, B., Çimen, Z., ve Aydın, İ. (2018). Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği: Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 256-265. doi: 10.1501/Sporm_0000000408

Sorumlu Yazar: 
Bülent Gürbüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: