Serbest Zaman Çatışma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İsik, U., & Demirel, M. (2018). Turkısh adaptatıon of study-Leısure Conflıct Scale, ıts valıdıty and relıabılıty. European Journal of Education Studies, 4(3). doi: 10.5281/zenodo.1188630

Sorumlu Yazar: 
Utku Işık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: