Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği Öğretmen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ulu, E. (2018). Çocuklar İçin Saldırganlık Ölçeği Öğretmen Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(1), 59-67. doi: 10.5455/apd.277472

Sorumlu Yazar: 
Elif Ulu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: