Serbest Zaman Zanaatkârlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Er, B., Yavaş Tez, Ö., Güzel Gürbüz, P., Esentaş Deveci, M. & Zerengök, D. (2021). Serbest Zaman Zanaatkârlığı Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(120), 157-175. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.52438

Sorumlu Yazar: 
Batuhan Er
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum-5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: