Buss-Durkee Saldırganlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aşkın, M. (1981). Bazı kişilik değişkenlerinin kültürlerarası sosyal psikolojik açıdan incelenmesi (Doçentlik Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: