Çocuklar için Kaygı Ölçeği- R (2)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çölümlü, G. M. (2014). Çocuklar İçin Kaygı Ölçeği-R (2) ‘nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. (Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: