Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı- Öğretmen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bolattaş Gürbüz, F. ve Deniz, Ü. (2017). Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı: Öğretmen Formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 467- 474.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Bolattaş Gürbüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: