Çocuk Algı Ölçeği (8-10 Yaş)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özşin-Özler, C., Serdar Eymirli, P., Mergen Gültekin, İ., Unal, F. ve Ataç, A. S. (2021). Child Perceptions Questionnaire 8-10: Validity and Reliability Of Turkish Version. International Journal of Medical Science and Dental Research, 4(4), 6-21.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Özşin Özler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: