Ciddi Boş Zaman Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işık, U., Kalkavan, A., ve Demirel, M. (2020). Ciddi Boş Zaman Ölçeğinin kısa formunun (18-madde) faktör yapısının Türkiye örneklemine yönelik sınanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18 (3),136-145.

Sorumlu Yazar: 
Utku Işık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: