Ciddi Boş Zaman Kariyeri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Durhan, T. A., Özdemir, A. S., ve Karaküçük, S. (2020). Ciddi Boş Zaman Kariyeri Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies – Social, 15(3), 953-963. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41728

Sorumlu Yazar: 
Tebessüm Ayyıldız Durhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: