Çevre Kalite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akyürek, G. ve Bumin, G. (2018). The Measure of Quality of the Environments’ Turkish validity and reliability. OTJR: Occupation, Participation and Health, 1-8. doi: 10.1177/1539449218812150

Sorumlu Yazar: 
Gökçen Akyürek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

26 Madde

Derecelendirme: 
İletişim: