Müze Atmosfer Faktörleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dıvrak, M. (2020). Müze Atmosfer Faktörleri Bağlamında Bir Ölçek Çalışması: İstanbul Oyuncak Müzesi Örneği. UNIMUSEUM, 3(1), 23-29.

Sorumlu Yazar: 
Menekşe DIVRAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: