Cebire Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oflaz, G. (2018). Cebire Yönelik Geliştirilen Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1960-1970. doi: 10.17218/hititsosbil.444718

Sorumlu Yazar: 
Gülçin Oflaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: