Canlılar ve Doğayla Etkileşimleri Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türkmen, N. (2005). Canlılar ve doğayla etkileşimler” ünitesine yönelik çoklu zeka kuramı tabanlı rehber materyal geliştirilmesi ve öğretim sürecindeki etkililiği Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Geçerlik: 

Ölçülmek istenen şeyin,ölçülebilmiş olma derecesidir,ölçülmek istenilen başka şeylerle karıştırılmadan ölçülebilmesidir. Başarı testlerinin geçerliliğinin yüksek olması için,testteki maddeler hedef davranışları yeterince temsil etmesi,ölçülmek istenilen davranışı başka davranışlarla karıştırmaması ve davranışların duyarlılıkla ölçülmesi gerekir.Bir ölçme aracının kapsamı,onun geçerliliğini yükseltecek biçimde seçilebilir.Ölçme aracının kapsamına bakılarak varılan geçerlik yargılarına kapsam geçerliliğinin saptanmasında madde analizleri yapılır.

Güvenirlik: 

Aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır,ölçülmek istenen belli bir şeyin sürekli olarak aynı sembolleri almasıdır,aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır. Ölçmenin tesadüfü yanılgılardan arınık olmasıdır.Güvenirliğin ölçütlerinden biri tutarlılıktır.Tutarlığının saptanmasında 3 teknik vardır.Bunlar aynı test formunun iki ayrı zamanda uygulanması,bölünmüş test çözümlemeleri,eş formlu araçlardır.

Derecelendirme: 
hiç katılmıyorum=1 katılmıyorum=2 kararsızım=3 katılıyorum=4 kesinlikle katılıyorum=5
İletişim: 
PDF: