CES-D Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Lehmann, V., Makine, C., Karşıdağ, Ç., Kadıoğlu,P., Karşıdağ, K & Pouwer, F. (2011). Validation of the Turkish version of the Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) in patients with Type 2 diabetes mellitus. BMC Medical Research Methodology, 11, 109-116.

Sorumlu Yazar: 
François Pouwer
Geçerlik: 

Yakınsama geçerliliğini inceleyen CES-D (toplam skor ve iki çıkarılan faktör) ile diğer öz bildirim ölçümleri arasındaki korelasyonlar r = 0.17-0.70 arasında oldukça anlamlı değerler gösterdi.

Güvenirlik: 

CES-D’nin güvenilirliği, 0.88 ile yüksek bulunan toplam puanın Cronbach alfa’sı kullanılarak incelendi. Ayrıca, bölünmüş yarı katsayıların hemen hemen aynı derecede yüksek olduğu bulundu.

20 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert (3=katılıyorum – 2=kısmen katılıyorum – 1=katılmıyorum – 0=fikrim yok )
İletişim: