Sosyo-Ekonomik Statü Ölçüm Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalaycıoğlu, S., Çelik, K., Çelen, Ü., Türkyılmaz, S. (2010).Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı geliştirilmesi: Ankara kent merkezi örneği. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 183-220.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Kalaycıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut
Eğitim
Gelir
Meslek/İş
Mülkiyet
Diğer Sahip Olunanlar

Derecelendirme: 
İletişim: